linh vật phong thủy

Hóa giải: Âm độc sát – Bát quái sát

Hóa giải sát khí: Bát quái sát – Âm độc sát

Rất nhiều các loại sát khí được sinh ra vô tình hay hữu ý trong cuộc sống và ảnh hưởng không tốt đến ngôi nhà của mỗi người. Tùy vào trường hợp phạm phải, mà tìm cách hóa giải. Dưới đây là cách hóa giải âm độc sát và bát quái sát nếu ngôi nhà